Yrkesfag

Yrkesfaglig programområde

Helse og oppvekstfag VG1 over 2 år

Fellesfag (kan søkes separat og tas på ett år)

  • Norsk
  • Matematikk
  • Engelsk
  • Naturfag
  • Kroppsøving
  • Yrkesfaglig fordypning

Programfag til helse og sosialfag

  •  Yrkesutøvelse
  •  Helsefremmende arbeid
  •  Kommunikasjon og samhandling