Studie.spes. vg 1

Studiespesialisering er for deg som i utgangspunktet liker å arbeide med teoretiske fag, og som ønsker å ha et bredt grunnlag for videre studier ved høyskoler og universitet.

Etter to år her hos oss på vg 1, går du videre på vg2 ved en annen videregående skole i fylket. Avhengig av hva du ønsker, velger du da fordypning innen formgivningsfag, realfag eller språk, samfunnsfag og økonomi.

Vg1 hos oss går over to år, og inneholder følgende fellesfag:

  • Engelsk
  • Matematikk praktisk
  • Samfunnsfag
  • Kroppsøving
  • Norsk
  • Naturfag
  • Fremmedspråk nivå I/II
  • Geografi

Les mer om studiespesialiserende programområder på vilbli.no.