Påbygging

Påbygging til generell studiekompetanse

Dette tilbudet går over to år.

Fagene er norsk, matematikk, samfunnsfag, naturfag og historie. I tillegg må du ha kroppsøving og programfag fra utdanningsprogram for studiespesialisering (140 timer).

Påbygging er for elever som er ferdig med Vg1 og Vg2 innenfor yrkesfaglige utdanningsprogram. Fagene følger ordinære læreplaner, men med ulike tilretteleggingsopplegg og undervisningsmetoder. Når det gjelder programfag, kan tilbudet variere fra år til år.

Programfag for påbyggingselever dette skoleåret: Sosialkunnskap Vg2