Grunnkompetanse

For noen elever er det ikke realistisk å gjennomføre videregående opplæring med studiekompetanse eller yrkeskompetanse som sluttkompetanse. Da kan en gå for en planlagt grunnkompetanse. Hvis du har grunnkompetanse som mål, kan du endre dette underveis hvis du likevel klarer å fullføre yrkeskompetanse eller generell studiekompetanse. 

Individuell opplæringsplan

Elever som har grunnkompetanse som mål (enten i alle, eller bare i enkelte fag), skal ha en egen individuell opplæringsplan (IOP). IOP lages ut fra en sakkyndig vurdering fra PPT og et enkeltvedtak om spesialundervisning.

Opplæringen tar utgangspunkt i den enkelte elev, både når det gjelder interesser og behov. I tillegg til faglige mål, legger vi stor vekt på sosiale ferdigheter og personlig utvikling. Målet er at eleven i størst mulig grad skal kunne påvirke hverdagen sin, bli selvstendig og kunne ta sine egne valg.

Hvis du vil vite mer om grunnkompetanse-tilbudet ved Fannefjord, er det bare å kontakte oss.