Generell studiekompetanse

Generell studiekompetanse etter 23/5-regelen

For å oppnå generell studiekompetanse etter 23/5-regelen må du

  • fylle minst 23 år i søknadsåret
  • dekke alle de seks obligatoriske fagkravene
  • dokumentere minst 5 års heltids yrkespraksis/utdanning

Fagkrav (Felles allmenne krav):

  • Norsk: hovedmål, sidemål og muntlig, 393 årstimer/ 14 uketimer
  • Engelsk: 140 årstimer/ 5 uketimer
  • Samfunnsfag: 84 årstimer /Samfunnslære: 2 uketimer
  • Historie 140 årstimer/ Nyere historie 4 uketimer
  • Matematikk 224 årstimer /5 uketimer
  • Naturfag 140 årstimer /5 uketimer

Les mer om generell stud.kompetanse på  samordna opptak

Ta kontakt med oss, så får du vite på hvilke fag vi har plasser.