Utdanningstilbud

Tilpasning og fleksibilitet er stikkord i vår undervisning. Vi tilrettelegger undervisningen ut fra elevens behov og kapasitet, og undervisningen foregår i mindre grupper