Om skolen

Velkommen til en liten skole som ser deg! Vi gir deg nye muligheter i et nytt miljø.

Fannefjord videregående skole tilbyr et tilrettelagt skoletilbud for deg som på grunn av blant annet psykiske, sosiale eller emosjonelle vansker synes det er vanskelig å være elev ved en stor skole.

Vi gir undervisning i små grupper og legger vekt på trygghet, trivsel og tilhørighet i skolemiljøet. Vi tilpasser skoletilbudet til den enkelte elev når det gjelder

Tilrettelagt tilbud

Elever som faller ut av den ordinære videregående skolen på grunn av ulike vansker kan søke om inntak ved Fannefjord vgs. Elever kan bli tatt inn utenom det ordinære inntaket.

Skolen tilrettelegger for den enkelte elev når det gjelder fagkombinasjoner, mengde og progresjon.

Fannefjord jobber "tett på" ved at vi:

  • har individuelle inntakssamtaler
  • jobber i team
  • har gode rutiner for oppfølging
  • samarbeider tett med andre instanser 

På Fannefjord jobber vi sammen for at alle elevene våre skal oppleve trygghet, trivsel og tilhørighet.

Dette er grunnlaget for mestring og læring.

Vi legger vekt på respekt, samarbeid, kompetanse og engasjement.