Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Fannefjord VGS > Nyheter > Informasjon om dokumentasjon, fravær og vurdering

Informasjon om dokumentasjon, fravær og vurdering

Lærerne vil legge til rette for at det skal foreligge nok vurderingssituasjoner til at standpunktkarakter i faget kan settes våren 2020. Elevene plikter å delta i hjemmeundervisningen slik at læreren har grunnlag for å sette karakter. 

Vi håper unntakssituasjonen ikke varer lenger enn de to ukene som er varslet, men planlegger for at dette kan bli langvarig. Det er et overordnet mål at avgangselever skal få fullført skoleåret, slik at vitnemål og kompetansebevis kan deles ut som planlagt. For elevene på vg1 vil fullføring av skoleåret være viktig for opptak til vg2.

Vær spesielt oppmerksomme på følgende:

  • Vi fører ikke fravær denne perioden, men elever skal være tilgjengelig for undervisning gjennom hele skoledagen. Vi tar raskt kontakt dersom vi opplever at elever kommer i faresonen.
  • Dersom elever blir syke, ber vi om at dere gir kontaktlærer beskjed så snart som mulig slik at vi får registrert dette. Da vet vi hvorfor du eventuelt ikke kan delta i hjemmeundervisningen.
  • Lærere lager undervisningsopplegg, og det vil bli lagt opp til innleveringer på faste tidspunkt. Innleveringer og prøver på nett vil sammen med tidligere arbeid danne grunnlaget for standpunktkarakteren til våren.
  • Dersom elever unnlater å levere pålagte arbeidsoppgaver, vil dette kunne få konsekvenser for standpunktkarakteren. Dersom elever ikke gjør seg tilgjengelig for vurdering, må læreren vurdere om det er grunnlag for å sette standpunktkarakter i faget.
  • I de tilfellene hvor vurderingsgrunnlaget er i fare, vil det som tidligere bli sendt varsel om dette til den enkelte elev og ev. foresatte. I varselet vil det komme klart frem hva eleven må gjøre for å sikre at læreren har tilstrekkelig vurderingsgrunnlag.

Vi oppfordrer ellers alle elever og ansatte ved Fannefjord vgs om å forholde seg lojalt til råd fra nasjonale og lokale helsemyndigheter.

Ta vare på hverandre og ta still opp for de som trenger ekstra hjelp og støtte rundt dere.