Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Opphold

Elevenes opphold ved Knausenskolen er vanligvis 3 uker. Skolebøkene har elevene med seg fra hjemskolen.

Undervisningen blir lagt opp individuelt da elevene på skolen går på ulike klassetrinn.

Lærerne tar utgangspunkt i ukeplaner utarbeidet på hjemskolen.

Knausenskolen og hjemskolen holder kontakten pr. telefon under oppholdet.

 

aug.09 095

 

aug.09 106

 Mot slutten av den siste uken oppsummeres erfaringene fra oppholdet ved Knausenskolen, enten i et eget skolemøte på Knausen eller som et telefonmøte. Foresatte, hjemskolen, Familieseksjon BUP og Knausenskolen deltar. Andre instanser som BUP, PPT og BV deltar etter behov.

 

Friminutt

Hva kan elevene gjøre i friminuttene på en så liten skole?

Elevene har tilgang til bl.a.:

  • Liten gymnastikksal med ulikt utstyr
  • Bordtennisbord og Couronne
  • Ulike spill
  • Musikkrom med bl.a. trommer og piano
  • Bøker, blader
  • Lego og andre byggemateriale
  • Førskolerom etter avtale
  • Liten uteplass med sandkasse og «månebil»